ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองโสมง

ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแขม หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36170

โทรศัพท์ 082-7808240, 082-9526426

E-Mail : nsm@chaiyiphum1.go.th