กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่โพสต์: 30 มิ.ย. 2016, 7:57:20

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559 โรงเรียนบ้านหนองโสมง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ได้ร่วมเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด โดยคณะครู นักเรียน สร้างความตระหนักจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนของชาติต่อไป