การจัดการเรียนการสอนแบบ Montessori

วันที่โพสต์: 4 ก.ค. 2016, 2:29:13

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ montessori สำหรับเด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านหนองโสมง โดย คุณครูพิสิษฐ์กุล กำลังศิลป์ เด็กตั้งใจทำกิจกรรมมาก มีความสุข และ สนุกสนาน