กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่โพสต์: 4 ก.ค. 2016, 2:23:04

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันสถาปาลูกเสือแห่งชาติ ซึงคณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโสมง เข้าร่วมกิจกรรมทวนคำปฏิญาณแะสวนสนาม ณ โรงเรียนบ้านโนนตาด ด้วยความพร้อมเพรียง พร้อมกับบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดเกาะสามัคคี