อบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสำรอง

วันที่โพสต์: 27 ก.ค. 2016, 5:55:39

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาคณะครูผู้สอน กิจกรรมลูกเสือสำรอง ได้นำลูกเสือสำรองเข้ารับการฝึกอบรมภาคสนาม ณ โรงเรียนบ้านต้อน โดยมีโรงเรียนในกลุ่มเทศบาลตำบลทุ่งที่เข้าร่วมดังนี้ โรงเรียนบ้านต้อน โรงเรียนบ้านโนนตาด โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม โรงเรียนบ้านหนองโสมง และโรงเรียนบ้านกุดฉนวน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า นักเรียนทุกคนมีความสุขในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง