การเรียนรู้แบบโครงงานการทำชาจากใบทองพันชั่ง

วันที่โพสต์: 27 ก.ค. 2016, 6:11:54

วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2559 คุณครูราตรี กุลชูศักดิ์ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ร่วมกันทำชาจากใบทองพันชั่งซึ่งเป็นพืชที่หาง่ายและมีจำนวนมากในพื้นที่ และมีสรรพคุณมากมาย คุณครูและนักเรียนจึงเกิดความสนใจที่จะนำมาศึกษาผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน