เข้าค่ายภาษาอังกฤษ

วันที่โพสต์: 16 พ.ค. 2014, 6:40:35

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองโสมง

มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ๕ โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.บ้านต้อน ร.ร.บ้านโนนตาด

ร.ร.บ้านกุดฉนวน ร.ร.บ้านคลองไผ่งาม ร.ร.บ้านหนองโสมง