ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบ Montessori จ.นครปฐม

วันที่โพสต์: 27 ก.ค. 2016, 4:44:50

เมื่อวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวันวนัช สิริสิทธินันท์ และคุณครูพิสิษฐ์กุล กำลังศิลป์ ได้เดินทางไปพร้อมกับคณะครูและศึกษานิเทศก์ ในสังกัด สพป.ชย. 1 เพื่อไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบ Montessori ที่โรงเรียนบ้านป่ายาง จังหวัดนครปฐม