ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET

ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ผลการทดสอบระดับชาติ NT

ผลการทดสอบระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ดูผลสอบ NT รายบุคคล (รอประกาศผล)