ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองโสมง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแขม หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36170 โทรศัพท์ 044-870335 ,086-6525103